Skip to content
DGL 4/8 - Линейни тегловни дозатори Печат
Дозатори - Тегловни

 Основно описание
 Серия DGL
Линейните теглови системи от серия DGL са самостоятелни дозиращи автомати, които могат да бъдат монтирани на различни видове пакетиращи машини. Проектирани са да дозират продукти в твърдо агрегатно състояние, движещи се като свободен поток. Под свободен поток се разбира равномерно движение на продукта по транспортните вибратори и изсипване в дозиращите кофи, с постоянна скорост и дебит. 
dgl4x.jpg
dgl4x-side-view.jpg
   DGL-4x - четири пистов линен дозатор

Вариант с една и три каскади
     
В зависимост от типа на продукта и желания диапазон на дозиране, съществуват различия в механичната конструкция и софтуерните настройки на системата. Линейната теглова система работи безотказно и с гарантирана точност, когато се използва за дозиране на продуктите и в диапазоните на дозиране, за които е конструирана. 
Серията DGL се изработва в няколко различни модификации, в зависимост от обема и теглото на дозирания продукт, както и от търсената производителност на системата.
 
dgl8x.jpg
Основните различия са в обема на тегловите кофи, обхвата на тегловните датчици, броя на каскадите на транспортните вибратори и отношението между ширините на задържащите четки
  DGL-8x - осем пистов линен дозатор  
   


Техническа характеристика
   DGL-8
 
 DGL-4x DGL-8x
dgl8-linear-weigher.jpg
 Точност:  до 1%
 до 1%
 Диапазон на дозиране 1:
 20 - 2000 гр.
 20 - 2000 гр.
 Диапазон на дозиране 2:
 2 -5 кг.
 2 -5 кг.
 Производителност:  до 40 дози/мин.  до 60 дози/мин.
   
 
Примерни продукти, подходящи за дозиране от този тип системи
 
beans_copy.jpg
lentils_copy.jpg
fruits_copy.jpg
rice_copy.jpg
peanuts_copy.jpg
 Боб  Леща  Сушени плодове
 Ориз  Ядки
corn_sticks_copy.jpg
pasta_copy.jpg sugar_copy.jpg coffee_beans_copy.jpg
candies_copy.jpg
 Пръчици Паста, макарони
 Захар  Кафе на зърна
 Бонбони