Skip to content
Начало arrow Спирален конвейер
Спирален конвейер - за бърза, ефективна и хигиенична обработка на различни хранителни продукти Печат
Спирални конвейри - Спирални конвейери

spiral-big.jpg


 Основно описание 
 
Спиралните конвейери са решение, което се прилага при необходимост от продължителен престой на голям брой продукти в контролирана среда. Когато е необходимо бавно охлаждане или подгряване на хиляди единични изделия, обикновено това е свързано с висок разход на енергия и често голям процент чoвешки труд. Изпозлването на спирални конвейери в тези случaи, обичайно води до значителни икономии в производствения процес, както и подобряване на качеството на крайната продукция. Пример за това е производството на опакован хляб, където се елиминира участието на ръчният труд в звеното между изпичането на хляба и пакетирането му. Във времето, за което хлябът се намира върху конвейера се постига охлаждане със 60-70 градуса и по естествен начин се отнема влагата от вътрешността му. По този начин се премахва възможността от попадане на бактерии върху изпеченият хляб и трайността след пакетиране достига почти двойно по-дълъг срок. Предимствата на тези системи са в големият обем продукция , който могат да поемат в относително малки пространства, като това не прекъсва автоматичният технoлогичен процес на производството. За всеки конкретен случай, в зависимост от капацитета на производствените линии, размерите на изделието и необходимото време за престой се прилага конкретно техническо решение.

  Характеристика и приложение 
 
В зависимост от конкретната необходимост и типа на обработвания продукт, спиралният конвейер е проектиран да извършва следните процеси,
 - охлаждане, понижаване на влажността в обема на продуктите
 - загряване, втасване, ферментация
 - изсушаване
thumb-spiral-conveyor-plastic-modular-belt.jpg thumb-spiral-conveyor-bread.jpg
thumb-spiral-conveyor-lead-out.jpg
thumb-spiral-conveyor-belt-line.jpg
което го прави изключително подходящ за приложение в хранително-вкусовата промишленост и особено при хлебопроизводство

 Предимства 
 
Спиралният, модулен конвейер е решение от нов тип, предназначено да замести старите конвейери с метална лента. При тях лентата е съставена от отделни метални сегменти, които са еластично свързани подобно на безконечна пружина. Използването на метална лента обаче налага ограничения за типа на продуктите, които могат да са в контакт с нея. Друготясно мястов използването на металните ленти е голямото им тегло, от където идва и големия разход на енергия за задвижването им и трудната им поддръжка. 
Освен че не страда от недостатъци на старите конвейери, пластичният, модулен конвейер притежава и следните преимущества:
- отпада риска от замърсяване на продуктите с машинно
  масло и други остатъци
- осигурява по-качествена обработка на продуктите
- по-висока производителност - по-лек и по-здрав конвейер 
  с по-голям капацитет
- значително по-кратки паузи при експлоатация
- по-лесно  почистване и хигиенизиране
- по-проста, модулна структура на конвейера, която
  осигурява лесна поддръжка
  plastic_modular_belt.jpg
     
Наред с това, спиралният конвейер е и значително "по-гъвкав"  в сравнение с традиционните системи. Размерите на конструкцията, ъгълът и посоката, под които се движи конвейерът могат да бъдат съобразени с конкретното помещение и разположението на останалите машини в него. Например ротацията може да се извършва по или обратно на часовниковата стрелка, а посоката на спиралата да бъде в горна или долна позиция. Допустимият  ъгъл между зареждащата и отвеждаща част на конвейера е 90, 180 или 270 градуса.

Самата конструкция се изгражда от специални алуминиеви профили с необходимото защитно покритие и неръждаема стомана.

За транспортиране на продукта се използват модулни пластични ленти, осигуряващи контакт с продукт в температурен  диапазон от -46 до 130 градуса целзий и изработени от пластмаси одобрени за използване в хранително-вкусовата промишленост.
  thumb_spiral_configuration.jpg
   Възможни конфигурации на спиралата