Skip to content
Визия Печат

Систематичните усилия и стремеж на компанията са насочени в посока предвиждане и посрещане променящите се нужди в промишлеността от стабилни решения за автоматизация на процесите. Следването на политиката за постоянно развитие изисква от нас непрестанно усъвършенстване на уменията и разрастване на познанието, с което борави колектива. Постигането на оптимални резултати чрез стимулирането на съзидателно мислене в екипа е основен приоритет.

"КАСИ ТЕМПРА ПАК" се стреми да увеличава и съсредоточава интелектуален и научен потенциал. Произвежданите устройства са високотехнологични и изискват комбиниране на знания и умения в областите: роботика, кибернетика, автоматика, електроника, информатика, фина механика, машинознание, физика и химия.

От самото и създаване, ръстът на команията е стабилен и постоянен. Значителни инвестиции в оборудване и съоражения ще продължат да бъдат правени и в следващите години. Производствената база на предприятието бива непрекъснато обновявана като паралелно с това се поддържа  високо технологично ниво отговарящо на днешните и бъдещи изисквания за качество, необходими за успешното конкуриране на компанията на пазара.